تجهیزات وایرلس

مشتريان گرامی سفارشات رك و تجهيزات شبكه ابعاد بزرگ از تاريخ ٢٨ اسفند ماه نود و شش از تاريخ ١٨ فروردين ماه نود و هفت ارسال ميگردد.باقی سفارشات از تاريخ پنجم فروردين ماه پردازش ميگردند.با تشكر رد کردن