آموزش سیسکو CCNA جلسه دوازدهم (Spanning tree protocol (STP))

آموزش سیسکو CCNA جلسه دوازدهم (Spanning tree protocol (STP))

دراین مقاله قصد داریم تا درباره STP  یا به اختصار spanning tree protocol  صحبت کنیم . پس درادامه با هزار سو همراه شوید ..

STP  یک پروتکل استاندارد است که برروی تجهیزات شرکت cisco  پیاده سازی می شود .وظیفه این پروتکل جلوگیری از loop  شدن درلایه 2   شبکه می باشد .

جهت جلوگیری از LOOP  و هم چنین داشتن یک read on dancy   برروی switch  های شرکت cisco  باید از یک مکانیزمی به نام STP  استفاده کرد تا بتواند از عمل LOOP  بررروی لایه  را detect  یا کشف کند وبعد ازآن وضعیت یا status  هریک از interfase  ها را مشخص کند .

هدف از مشخص کردن interfase  ها این است که کدام interfase  اجازه forward  کردن data  را دارند و کدام  interfase اجازه forward  کردن data  را نداشته باشد که این مکانیزم به صورت اتوماتیک در بستر شبکه اتفاق بیافتد .

پروتکل STP   با شماره استاندارد IEEE 802.1Q  ثبت شده است وby default  برروی همه switch  ها نیز فعال می باشد.

   Spanning Tree پروتکلی است که با تشخیص مسیر جایگزین یا مسیر دوم آنرا تا زمانی که مورد نیاز نیست مسدود می کند. بنابراین طراح شبکه می تواند دو یا چند مسیر را بینswitch   های خود در نظر بگیرد ، یک مسیر را به عنوان مسیری اصلی و باقی مسیرها به عنوان رزرو در نظر گرفته می شود و در صورت قطع شدن مسیر اصلی مسیر رزور به سرعت جایگزین مسیر اصلی شده و ترافیک را منتقل می کند. و به این شکل یک شبکه با قابلیت اطمینان بیشتر خواهیم داشت.

اما نحوه عملکرد پروتکل STP  بدین صورت است که STP  یکswitch  را به عنوان Root Bridge انتخاب می کند ، سپس از باقی سوئیچ ها به سمت سوئیچ ریشه یا همان Root Bridge یک مسیر به عنوان) loop-free یک مسیر بودن ایجاد( loop انتخاب می شود. در نهایت شبکه ما به صورت یک درخت در می اید که Root Bridge به عنوان ریشه این درخت است.

آموزش سیسکو CCNA جلسه یازدهم (Port security)

پس برای اینکه stp  اماده برای شروع کار شود مراحل زیر را باید سپری کند :

1-درمرحله اول BPDU Message  ها تولید می شود . BPDU Message  ها عملکرد ان بدین صورت است که و قتی یک switch  روشن می شود ابتدا در شبکه یک بسته تولید می کند و درداخل شبکه multicast  می کند که به این بسته BPDU  گفته می شود اگر switch  را که این بسته را تولید کرده دوباره همین بسته (BPDU )به همان switch  برگردد پس LOOP  دارد و اگر این بسته (BPDU  ) به switch  نرسد پس در شبکه loop  نداریم .

در BPDU  یک Message  است که در داخل آن یکسری اطلاعاتی قرار دارد که داخل این  Message   Bridge ID   وجود دارد که شامل یک عدد به نام prority  است و یک  mac address   (پس هر switch  یک mac address  دارد )

دو نوع BPDU داریم:

1- Configuration: هر دو ثانیه یکبار از سمت Root Bridge به سمت پایین ارسال می شود و برای موارد ذیل مورد استفاده قرار می گیرد:

(1-درزمان انتخاب)

 (2-حفظ و نگه داری ارتباطات بین switch  ها)

2-TCN – Topology Change Notification: توسط سوئیچ های پایین دست تولید و به سمت Root Bridge ارسال می شوند و برای موارد ذیل مورد استفاده قرار می گیرند:

(1-زمان که در توپولوژی شبکه تغییر ایجاد شود مثلا یک پورت خاموش یا روشن شود)

(2-زمانی که یک فریم TCN از همسایه خود دریافت کند.)

به صورت  پیش فرض  prority  های switch  ها مساوی عددی است با عدد 32768   در تجهیزات شرکت cisco

2- درمرحله دوم انتخاب یک switch  به نام root bridge  می باشد . هدف ازroot bridge  این است که STP  یکswitch  را به عنوان Root Bridge انتخاب می کند ، سپس از باقی سوئیچ ها به سمت سوئیچ ریشه یا همان Root Bridge یک مسیر به عنوان) loop-free یک مسیر بودن ایجاد( loop انتخاب می شود. در نهایت شبکه ما به صورت یک درخت در می اید که Root Bridge به عنوان ریشه این درخت است.

3- درمرحله سوم بعد ازاینکه switch  مورد نظر به عنوان root bridge  انتخاب شد وضعیت interfase  ها باید در ان مشخص شود Root Port پورتی است که از طریق آن با کمترین Cost به Root Bridge می رسیم. و interfase  که root port  است اجازه forward  کردن data  را دارد اما وقتی  که interfase  به حالت blocking  قرار می گیرد نمی تواند   designtedشود یا به عبارتی اجازه forward کردن data را ندارد .پس

Designated Port پورتی است که می تواند یک سوئیچ دیگر را با کمترین هزینه به Root Bridge برساند.

 باقی سوئیچ ها باید مسیری که دارای کمترین Cost برای رسیدن به Root Bridge را پیدا کنند و پورت مورد نظر را به عنوان Root Port انتخاب کنند. نحوی محاسبه Cost یا هزینه براساس جدول زیر بدست می آید.

زمانی که یک پورت فعال می شود مراحل زیر را طی می کند:

Disable :در این حالت پورت خاموش است.

 Blocking : اولین حالت پس از فعال شدن پورت است و هیچ فریم را ارسال یا دریافت نمی کند و همچنین هیچ MAC Address را به CAM Table خود اضافه نمی کند و تنها قادر به دریافت BPDU است.

Listening  :در این حالت هم هیچ فریم را ارسال یا دریافت نمی کند و همچنین هیچ MAC Address را به CAM Table خود اضافه نمی کند ولی قادر به ارسال و دریافت BPDU خواهد بود و در این مرحله می تواند خود را به عنوان Root Port یا Designated Port معرفی کند ، اگر نتواند Root Port یا Designated Port شود به حالت قبل یعنی Blocking باز خواهد گشت.

 Learning : باز هم در این حالت هم هیچ فریم را ارسال یا دریافت نمی کند ولی MAC Addressها را به CAM Table خود اضافه می کند و قادر به ارسال و دریافت BPDU است.

 Forwarding :  در این حالت قادر به ارسال و دریافت فریم است و CAM Table خود را با MAC Address ها بروز می کند و قادر به ارسال و دریافت BPDU است.

آموزش سیسکو CCNA جلسه اول (ساختار hierarechical )
آموزش سیسکو CCNA جلسه دوم (Storing switch configuration files)
آموزش سیسکو CCNA جلسه سوم (Switch status from LED)
آموزش سیسکو CCNA جلسه چهارم (Accessing the cisco)
آموزش سیسکو CCNA جلسه پنجم (Configuraing cisco ios software)
آموزش سیسکو CCNA جلسه ششم (Introduction to vlans)
آموزش سیسکو CCNA جلسه هفتم (Introduction to trunk)
آموزش سیسکو CCNA جلسه هشتم (DYNAMIC TRUNKING PROTOCOL)
آموزش سیسکو CCNA جلسه نهم (VTP or vlan trunk protocol)
آموزش سیسکو CCNA جلسه دهم (Cisco discovery protocol (CDP))
آموزش سیسکو CCNA جلسه یازدهم (Port security)
آموزش سیسکو CCNA جلسه دوازدهم (Spanning tree protocol (STP))
آموزش سیسکو CCNA جلسه سیزدهم (type protocols direct)
آموزش سیسکو CCNA جلسه چهاردهم (RIP-ospf -eigrp)
آموزش سیسکو CCNA قسمت پانزدهم – پایانی (ACL)

 

نصب و راه اندازی تجهیزات سیسکو – خدمات سیسکو

تهیه وتنظیم : مصطفی مهاجر

تلگرام هزارسو

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید