ایجاد یک لینک وایرلس پایدار از صفر تا 100

ایجاد یک لینک وایرلس پایدار از صفر تا 100

ایجاد یک لینک وایرلس پایدار از صفر تا 100

برای ایجاد یک لینک وایرلس پایدار ، اول باید اطلاعات زیادی از محیط و نوع لینکی که می خواهید برقرار کنید ، داشته باشید!

شاید چک لیست زیر بتواند به شما کمک کند !

1.فاصله مبدا تا مقصد

2.ارتفاع مبدا و مقصد ، موانع بین مسیر لینک

3.میزان پهنای باند مورد نیاز

4.کاربرد لینک

5.محیط برقراری لینک

توضیحات:

فاصله مبدا تا مقصد

میتوانید از Google Map ، Google Earth ، ابزار “امکان سنجی برقراری لینک” و یا هر ابزار مسافت سنج دیگر استفاده نمایید.

ارتفاع مبدا و مقصد ، موانع بین مسیر لینک

مانند گزینه قبلی انجام شود ( پیشنهاد ما Google earth و یا ابزار امکان سنجی برقراری لینک می باشد)

میزان پهنای باند

معمولا با توجه به نوع کاربرد لینک مشخص و محاسبه میشود.

کاربرد لینک

مثال : انتقال اینترنت ، شبکه داخلی ، انتقال تصویر

خوب مسلما هر کدام از این کاربرد ها، ویژگی های خاصی را طلب میکند ، مثلا انتقال اینترنت ، غیر از پایداری این لینک نیاز به پینگ پایین و ثابتی دارد !!!

اما پهنای باند آن میتواند 30 مگابیت باشد و مشکلی پدید نیاورد !!!

محیط برقراری لینک

مواردی چون : شهری و یا غیر شهری بودن ، مرطوب و بارانی بودن ، از نظر آلودگی نویزی و ……

خوب حالا با هم به صورت تئوری یک لینک وایرلس برقرار خواهیم کرد

اول چک لیست خودمان را تکمیل میکنیم

فاصله مبدا و مقصد ، ارتفاع مبدا و مقصد ، موانع طبیعی بین مسیر

تصویر زیر با استفاده از ابزار امکان سنجی برقراری لینک تهییه شده است

 

 

. میزان پهنای باند

در این مثال من نیاز به 350 مگابیت پهنای باند خواهم داشت

. کاربرد لینک

شبکه داخلی

. محیط برقراری لینک

خارج از شهر

توجه داشته باشید که برای پینگ پایین و پایداری لینک من از پروتکل NV2 (که میتوانید مقاله مرتبط با آنرا از اینجا مطالعه فرمایید)

استفاده خواهم کرد

در همین ابزار من دستگاه خود را با توجه به داده های بالا (فاصله 16 کیلومتری ، محیط خارج شهر ، بدون مانع طبیعی ، بدون موانع ساختمانی و یا غیر طبیعی و پهنای باند 350 مگابیت ) DynaDish 5 انتخاب می کنم.

و بر روی Calculate Link کلیک می کنم.

با صحنه زیر مواجه خواهم شد

 

ایجاد یک لینک وایرلس پایدار از صفر تا 100

 

با توجه به اطلاعات بالا این لینک قابل انجام می باشد

و تنها من به یک دکل 7 متری در نقطه اول و یک دکل 4.2 متری در نقطه 2 نیازمندم

البته بهتر بگم در واقعیت یکم این اعداد متفاوت خواهد بود و بنده 2 دکل 9 متری برا این لینک در نظر خواهم گرفت.

تا اینجا به صورت تئوری لینک من بر قرار خواهد شد.

اما همانطور که از قدیم گفته شده از حرف تا عمل بسیار فاصله هست.

منبع:irmikro

تلگرام هزارسو

دیدگاهتان را بنویسید