تجهیزات وایرلس

فروش آنلاین انواع تجهیزات وایرلس

مودم وایرلس
اکسس پوینت
روتر وایرلس
کارت شبکه وایرلس
آنتن و دیش وایرلس
اکسس کنترلر
تجهیزات جانبی وایرلس
رادیو وایرلس

اکسس پوینت های مناسب فضای داخلی

اکسس پوینت های مناسب فضای خارجی

انواع روتر های وایرلس

انواع کارت شبکه های وایرلس

انواع آنتن های وایرلس خارجی

 تمامی سخت افزار هایی که یک شبکه کابلی را به شبکه وایرلس تبدیل میکنند را تجهیزات وایرلس می نامنند.

با ضمن تبریک سال نو

تمام سفارشات ثبت شده از تاریخ 28 اسفندماه تا 16 فروردین 98، از تاریخ 17 فروردین پردازش و ارسال خواهد شد.