نسخه خانگی

نسخه خانگی :

نسخه های خانگی و شبکه در 2 نوع عرضه می شود که عمده تفاوت آنها در فایروال آنهاست.

نسخه ی internet security  دارای قبلیت های  firewall ، Banking and Payment Protection/ Personal Firewall/ Anti spam/ Network Attack Protection/ Network Attack Protection/ Parental Control/ Webcam Protection/ Home Network Protection/ Anti-Theft/ Password Manager/ Secure Dataمی باشند که در نسخه های آنتی ویروس این قابلیت ها برای کم شدن هزینه لایسنس وجود ندارد.

 

در زیر جدول مقایسه قابلیت های internet security  وantivirus  شرکت های Kaspersky  و ESET  ذکر شده است.

 

ESET

Internet Security

ESET

Anti-virus

 kaspersky

Total Security

 kaspersky

Internet Security

 kaspersky

Anti-virus

 قابلیت ها
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
File Anti virus
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Web antivirus
 •  
 
 •  
 •  
  Network attack blocker
 •  
 
 •  
 •  
  Anti-spam
 •  
 •  
 •  
 •  
  Anti-banner
 •  
 
 •  
 •  
  Safe money
 •  
 
 •  
    Secure data input
 •  
 •  
 •  
 •  
  Application control
 •  
 
 •  
 •  
  Firewall
 •  
 
 •  
 •  
  Parental control
 •  
 
 •  
 •  
  Webcam protection
 •  
 
 •  
 •  
 •  
Protection against screen blocker
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Automatic exploit prevention
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Privacy cleaner
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
quarantine
 •  
 •  
 •  
    Password manager
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mail antivirus

 

 جدول قیمت نسخه های خانگی آنتی ویروس :

 
kaspersky

Total Security

kaspersky

Internet Security

Kaspersky

Anti-Virus

ESET

Internet Security

ESET 

Anti-Virus

تعداد کاربر
 –  – 1,290,000 971,000 1
 – 1،900،000 1،300،000 2,015,000 1,479,000 2
2،950،000  –  – 2,414,000 1,827,000 3
 – 2،950،000 1،900،000 3,103,000 2,349,000 4
 –  –  – 3,697,000 2,827,000 5
5،900،000 4،850،000 3،200،000 4,437,000 3,393,000 6
 –  – 5,176,000 3,958,000 7
6،750،000 7،700،000 5,916,000 4,524,000 8
8،850،000  – 6,655,000 5,089,000 9
 – 8،650،000 9،000،000 7,395,000 5,655,000 10

*قیمت ها به ریال است.

*جهت ثبت محصول مورد نیاز خود فرم زیر را تکمیل کنید تا همکاران ما جهت تهیه لایسنس با شما تمای حاصل فرمایند.

به علت نوسانات قیمتی، لطفا قبل از خرید، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید و از قیمت و موجودی بروز محصولات اطلاع پیدا کنید رد کردن