ویدئو:آموزش راه اندازی سیستم تلفنی ایزابل (issabel) قسمت دوم

آموزش نصب سیستم تلفنی ایزابل (issabel) قسمت اول

ویدئو:آموزش راه اندازی سیستم تلفنی ایزابل (issabel) قسمت دوم

همان طور که در قسمت اول آموزش نصب سیستم تلفنی ایزابل را مشاهده کردید در این قسمت معرفی و آموزش بخش های مختلف سیستم تلفنی ایزابل (issabel) به جز PBX و FAX و Reports تنظیمات DHCP , Agenda , Email, backup/restore, Update, Users , … به طور کامل آموزش داده میشود…

 

دیدگاهتان را بنویسید