گارانتی هزارسو

شرایط گارانتی کالا (محصولات شبکه):

. در صورت پیش آمدن هریک از موارد زیر، تجهیزات شامل گارانتی نخواهد بود:

پاک شدن و یا مخدوش شدن شماره سریال
باز شدن پلمپ تجهیزات
وارد آمدن ضربه فیزیکی به تجهیزات
استفاده ناصحیح از تجهیزات
مشکلات ناشی از نوسانات برق
سرویس و یا تعمیر تجهیزات توسط افراد غیر مسئول
2. هزینه انتقال و تحویل به بخش پشتیبانی شرکت بر عهده مشتری است.

3.ارسال فاکتور خرید به همراه کالا الزامیست.

4. هزارسو تعهدی در رابطه با گارانتی قطعات جانبی نظیر آداپتور، کابل، آنتن،POE و … ندارد.

5. در صورت عدم تعمیر کالا در ایران، کالا تعویض خواهد شد.

6.مدت زمان گارانتی کالای تعویضی از زمان خرید محاسبه خواهد شد.

در صورت بروز مشکل فنی، مشتریان محترم می توانند تجهیزات معیوب را به هزارسو ارائه کنند تا این مشکل بررسی و در صورت امکان مرتفع شود. تجهیزات در بدو ورود به هزارسو با متعلقاتش، تحویل واحد فنی خواهد شد.