مشتریان ما

پروژه های انجام شده توسط هزارسو

_ بهینه سازی شبکه LAN

مجازی سازی توسط hyper-v

– راه اندازی ISA SERVER و اجرای سیستم اکانتینگ اینترنت کاربران

بهینه سازی و پشتیبانه شبکه LAN

– بهینه سازی و پشتیبانه شبکه Wireless

– راه اندازی شبکه LAN  در 17 ناحیه ی استان تهران

– راه اندازی ارتباط راه دور توسط tunneling در 17 ناحیه ی استان تهران

– بهینه سازی بستر کابلی ساختمان مرکزی

– راه اندازی بستر کابلی ساختمان محراب

– راه اندازی وایرلس یکپارچه ساختمان محراب

– ارتقا شبکه  LAN   ساختمان مرکزی به ساختار لایه ای و راه اندازی شبکهmanage  توسط سوییچ های Cisco

– اعمال سطح دسترسی و تنظیمات Group policy

– راه اندازی شبکه یکپارچه بین 13 ناحیه استان تهران به صورت رادیویی

– راه اندازی فایروال سخت افزاری Dlink  در لبه ی شبکه

– اجرای زیر ساخت شبکه (پسیو)

– راه اندازی شبکه LAN  و wireless

– مجازی سازی توسط ESX

– راه اندازی شبکه manage  توسط سوییچ های برند Mikrotik

– راه اندازی فایروال سخت افزاری Mikrotik در لبه شبکه و کنترل ترافیک اینترنت کاربران

– راه اندازی شبکه domain توسط  windows server 2012

– راه اندازی سیستم تلفنی تحت شبکه مبتنی بر استریسکVoip

– بهینه سازی و پشتیبانی شبکه  LAN مبتنی بر windows server 2003

– بهینه سازی سیستم دوربین مداربسته

– بهینه سازی شبکه  LAN   

– راه اندازی شبکه وایرلس

– بهینه سازی شبکه LAN

مجازی سازی توسط hyper-v و windows server 2008

– راه اندازی ISA SERVER به منظور کنترل ترافیک اینترنت کاربران

– راه اندازی شبکه یکپارچه وایرلس بین دو واحد اداری

– ایجاد ارتباط 2 واحد اداری با لینک وایرلس

– بهینه سازی بستر کابلی شبکه ساختمان

– راه اندازی شبکه LAN  و wireless

– برقراری ارتباط با دفتر مرکزی قم توسط tunneling

– پشتیبانی به صورت  remote

– بهینه سازی شبکه  LAN   و wireless

– بهینه سازی و پشتبانی شبکه LAN

– بهینه سازی سیستم دوربین مداربسته و انتقال تصویر از طریق اینترنت

– راه اندازی شبکه LAN

– راه اندازی سایت کامپیوتر مدرسه

– راه اندازی شبکه وایرلس یکپارچه

– بهینه سازی زیر ساخت و کابل کشی ساختمان

– مجازی سازی توسط  ESX

– راه اندازی شبکه تحت دامنه

– راه اندازی شبکه LAN   به صورت manage  توسط سوییچ های cisco

– راه اندازی سیستم نظارت تصویری تحت شبکه

– اجرای کابل کشی ساخت یافته سه واحد اداری این شرکت

– راه اندازی شبکه یکپارچه وایرلس

– راه اندازی ارتباط با شعبه ی خارک توسط tunneling برای برقراری تماس تلفنی

– راه اندازی سیستم تلفنی voip مبتنی بر استریسک

– اجرای کابل کشی ساخت یافته

– بهینه سازی شبکه LAN

– راه اندازی شبکه تحت دامنه

– راه اندازی سیستم تلفنی Voip

– راه اندازی شبکه یکپارچه وایرلس

– راه اندازی زیر ساخت کابلی شبکه ساختمان

– عیب یابی و بهینه سازی شبکه LAN

– راه اندازی شبکه وایرلس یکپارچه

– بهینه سازی سیستم نظارت تصویری و انتقال تصویر با اینترنت

– راه اندازی ارتباط رادیویی بین ساختمان مرکزی و سیستم های وزن کشی کارخانه

– راه اندازی شبکه وایرلس یکپارچه

– بهینه سازی بستر کابلی

– اجرای کابل کشی ساخت یافته ساختمان آزمایشگاه

– بهینه سازی شبکه  LAN   و wireless

– راه اندازی شبکه وایرلس یک پارچه در شش طبقه

– بهینه سازی شبکه LAN

– پشتیبانی حضوری از سال 94

– بهینه سازی شبکه LAN

– راه اندازی tunneling برای ارتباط تهران به ماکو  توسط Mikrotik

– راه اندازی load balancing & failover برای ارتباط اینترنت توسط Mikrotik

– راه اندازی شبکه دامین

– پشتیبانی حضوری دفتر تهران از سال 94

– پشتیبانی غیر حضوری دفتر ماکو از سال 94

– راه اندازی شبکه تحت دامین

– راه اندازی شبکه وایرلس یک پارچه

– کنترل اینترنت توسط Mikortik

– اجرای کابل کشی

– راه اندازی شبکه یکپارچه وایرلس

– راه اندازی ارتباط رادیویی با شعبه مرکزی

– راه اندازی سیستم تلفنی voip مبتنی بر استریسک

– راه اندازی load balancing & fail over  برای اینترنت کابران

– پشتیبانی حضوری از سال 94

– راه اندازی کنترل پهنای باند مصرفی اینترنت  توسط hotspot mikrotik  برای دفتر مرکزی

– راه اندازی کنترل پهنای باند مصرفی اینترنت توسط hotspot mikrotik  برای کارخانه

– راه اندازی سرور بک آپ

– راه اندازی شبکه وایرلس

– بهینه سازی esxi

– پشتیبانی غیر حضوری از سال 94

– برقراری ارتباط رادیویی p2p برای انتقال تصاویر

– راه اندازی شبکه وایرلس یک پارچه برای طبقات

– راه اندازی Mikrotik hotspot برای کنترل پهنای باند کاربران

– راه اندازی load balancing & fail over  برای استفاده از دو اینترنت به صورت همزمان

– بهینه سازی سیستم نظارت تصویری

– برقراری لینک p2p بین شعب و ساختمان مرکزی

– راه اندازی load balancing & fail over  برای استفاده از دو اینترنت به صورت همزمان

– راه اندازی کنترل پهنای باند اینترنت توسط میکروتیک به صورت Remote

– راه اندازی BGP routing protocol  به همراه Load Balance & failover

– پیاده سازی زیرساخت شبکه LAN

– مشاوره و پشتیبانی شبکه LAN ,WAN

– برقراری لینک p2p بین شعب و ساختمان مرکزی

راه اندازی انواع تانل ها Gre، IPsec

– عیب یابی ارتباط رادیوییp2p  برای انتقال تصاویر

– بهینه سازی شبکه LAN

– راه اندازی VLANing بر پایه Mikrotik

– راه اندازی شبکه LAN و وایرلس یکپارچه

– پیاده سازی سیستم کنترل پهنای باند اینترنت

– راه اندازی شبکه مبتنی بر دامین

-بهینه سازی زیرساخت شکبه Lan

-راه اندازی مجدد شبکه روتینگ و سوئیچینگ

-بهینه سازی شبکه تحت دامین

-مشاوره و پشتیبانی شبکه

-رفع عیب بهینه سازی سیستم نظارت تصویری

-راه اندازی لینک PTP

-بک آپ گیری از سیستم حسابداری  و اطلاعات کاربران به صورت اتوماتیک

-ایجاد لینک وایرلس Point To Point برروی دکل

-اجرای کامل زیرساخت شبکه (پسیو)  برق و روشنایی برای ساختمان جدید

-اجرای زیر ساخت شبکه (پسیو)

-ایجاد شبکه بین سیستم ها

-آرایش تجهیز اتاق سرور و رک

-راه اندازی Voip

-دیزاین و طراحی مجدد شبکه (پسیو)

-زیرساخت شبکه Lan (پسیو)

-کانفیگ روتینگ و سوئیچینگ

– بهینه سازی و تجهیز اتاق سرور

– راه اندازی سیستم یک پارچه Unified WiFi

– راه اندازی سیستم تلفنبانک تحت شبکه Voip

– ایجاد لینک ارتباطی Point to Point

– راه اندازی لینک ارتباطی  Point to Point

– سیستم نظارت تصویری

-خدمات زیر ساخت فیبر نوری
– نصب و راه اندازی پچ پنل فیبر
– فیوژن و فیبر نوری

 • بهینه سازی شبکه LAN
 • پشتیبانی شبکه کامپیوتری

-اجرای زیر ساخت پسیو شبکه

 • ایجاد printer & File sharing و راه اندازی شبکه  workgroup

-اجرای زیر ساخت پسیو شبکه

-انتقال کامل اتاق سرور

 • برقراری لینک وایرلس رادیویی بین 2 شعبه دفتر و شرکت
 • برقراری لینک وایرلس رادیویی داخلی مجموعه کارخانه

– اجرای زیر ساخت شبکه پسیو دانشکده مکانیک

 • ایجاد ارتباط تلفنی تحت شبکه (VOIP) بین دفتر تهران و قزوین
 • نصب و راه اندازی لینک وایرلس
 • انتقال تصویر
 • ارتباط سه شعبه

-راه اندازی لینک PTP

-بهینه سازی شبکه LAN

-راه اندازی  Load Balance & failover

-;کنترل پهنای باند کاربران

 • پوشش وایرلس
 • کنترل پهنای باند کاربران

کانفیگ روتر میکروتیک شامل راه اندازی تانل  IPsec ، تنظیمات فایروال ، مدیریت کاربر به اینترنت

 • ارتباط دفاتر و انتقال تصویر
 • بهینه سازی شبکه LAN
 • بهینه سازی esxi
 • بهینه سازی شبکه Domain

پشتیبانی حضوری از خرداد96

 • تست و عیب یابی شبکه LAN

بهینه سازی شبکه LAN

بهینه سازی Esxi

بهینه سازی شبکه Domain

پشتیبانی حضوری ازخردادماه 96

بهینه سازی شبکه  LAN

 • راه اندازی لینک وایرلس رادیویی
 • آرایش و مرتب سازی رک های دیتا سنتر
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

عنوان