مشتریان ما

تنظیم و راه اندازی voip

پروژه های انجام شده توسط هزارسو

_ بهینه سازی شبکه LAN

مجازی سازی توسط hyper-v

– راه اندازی ISA SERVER و اجرای سیستم اکانتینگ اینترنت کاربران

بهینه سازی و پشتیبانه شبکه LAN

– بهینه سازی و پشتیبانه شبکه Wireless

– راه اندازی شبکه LAN  در 17 ناحیه ی استان تهران

– راه اندازی ارتباط راه دور توسط tunneling در 17 ناحیه ی استان تهران

– بهینه سازی بستر کابلی ساختمان مرکزی

– راه اندازی بستر کابلی ساختمان محراب

– راه اندازی وایرلس یکپارچه ساختمان محراب

– ارتقا شبکه  LAN   ساختمان مرکزی به ساختار لایه ای و راه اندازی شبکهmanage  توسط سوییچ های Cisco

– اعمال سطح دسترسی و تنظیمات Group policy

– راه اندازی شبکه یکپارچه بین 13 ناحیه استان تهران به صورت رادیویی

– راه اندازی فایروال سخت افزاری Dlink  در لبه ی شبکه

– اجرای زیر ساخت شبکه (پسیو)

– راه اندازی شبکه LAN  و wireless

– مجازی سازی توسط ESX

– راه اندازی شبکه manage  توسط سوییچ های برند Mikrotik

– راه اندازی فایروال سخت افزاری Mikrotik در لبه شبکه و کنترل ترافیک اینترنت کاربران

– راه اندازی شبکه domain توسط  windows server 2012

– راه اندازی سیستم تلفنی تحت شبکه مبتنی بر استریسکVoip

– بهینه سازی و پشتیبانی شبکه  LAN مبتنی بر windows server 2003

– بهینه سازی سیستم دوربین مداربسته

– بهینه سازی شبکه  LAN   

– راه اندازی شبکه وایرلس

– بهینه سازی شبکه LAN

مجازی سازی توسط hyper-v و windows server 2008

– راه اندازی ISA SERVER به منظور کنترل ترافیک اینترنت کاربران

– راه اندازی شبکه یکپارچه وایرلس بین دو واحد اداری

– ایجاد ارتباط 2 واحد اداری با لینک وایرلس

– بهینه سازی بستر کابلی شبکه ساختمان

– راه اندازی شبکه LAN  و wireless

– برقراری ارتباط با دفتر مرکزی قم توسط tunneling

– پشتیبانی به صورت  remote

– بهینه سازی شبکه  LAN   و wireless

– بهینه سازی و پشتبانی شبکه LAN

– بهینه سازی سیستم دوربین مداربسته و انتقال تصویر از طریق اینترنت

– راه اندازی شبکه LAN

– راه اندازی سایت کامپیوتر مدرسه

– راه اندازی شبکه وایرلس یکپارچه

– بهینه سازی زیر ساخت و کابل کشی ساختمان

– مجازی سازی توسط  ESX

– راه اندازی شبکه تحت دامنه

– راه اندازی شبکه LAN   به صورت manage  توسط سوییچ های cisco

– راه اندازی سیستم نظارت تصویری تحت شبکه

– اجرای کابل کشی ساخت یافته سه واحد اداری این شرکت

– راه اندازی شبکه یکپارچه وایرلس

– راه اندازی ارتباط با شعبه ی خارک توسط tunneling برای برقراری تماس تلفنی

– راه اندازی سیستم تلفنی voip مبتنی بر استریسک

– اجرای کابل کشی ساخت یافته

– بهینه سازی شبکه LAN

– راه اندازی شبکه تحت دامنه

– راه اندازی سیستم تلفنی Voip

– راه اندازی شبکه یکپارچه وایرلس

– راه اندازی زیر ساخت کابلی شبکه ساختمان

– عیب یابی و بهینه سازی شبکه LAN

– راه اندازی شبکه وایرلس یکپارچه

– بهینه سازی سیستم نظارت تصویری و انتقال تصویر با اینترنت

– راه اندازی ارتباط رادیویی بین ساختمان مرکزی و سیستم های وزن کشی کارخانه

– راه اندازی شبکه وایرلس یکپارچه

– بهینه سازی بستر کابلی

– اجرای کابل کشی ساخت یافته ساختمان آزمایشگاه

– بهینه سازی شبکه  LAN   و wireless

– راه اندازی شبکه وایرلس یک پارچه در شش طبقه

– بهینه سازی شبکه LAN

– پشتیبانی حضوری از سال 94

– بهینه سازی شبکه LAN

– راه اندازی tunneling برای ارتباط تهران به ماکو  توسط Mikrotik

– راه اندازی load balancing & failover برای ارتباط اینترنت توسط Mikrotik

– راه اندازی شبکه دامین

– پشتیبانی حضوری دفتر تهران از سال 94

– پشتیبانی غیر حضوری دفتر ماکو از سال 94

– راه اندازی شبکه تحت دامین

– راه اندازی شبکه وایرلس یک پارچه

– کنترل اینترنت توسط Mikortik

– اجرای کابل کشی

– راه اندازی شبکه یکپارچه وایرلس

– راه اندازی ارتباط رادیویی با شعبه مرکزی

– راه اندازی سیستم تلفنی voip مبتنی بر استریسک

– راه اندازی load balancing & fail over  برای اینترنت کابران

– پشتیبانی حضوری از سال 94

– راه اندازی کنترل پهنای باند مصرفی اینترنت  توسط hotspot mikrotik  برای دفتر مرکزی

– راه اندازی کنترل پهنای باند مصرفی اینترنت توسط hotspot mikrotik  برای کارخانه

– راه اندازی سرور بک آپ

– راه اندازی شبکه وایرلس

– بهینه سازی esxi

– پشتیبانی غیر حضوری از سال 94

– برقراری ارتباط رادیویی p2p برای انتقال تصاویر

– راه اندازی شبکه وایرلس یک پارچه برای طبقات

– راه اندازی Mikrotik hotspot برای کنترل پهنای باند کاربران

– راه اندازی load balancing & fail over  برای استفاده از دو اینترنت به صورت همزمان

– بهینه سازی سیستم نظارت تصویری

– برقراری لینک p2p بین شعب و ساختمان مرکزی

– راه اندازی load balancing & fail over  برای استفاده از دو اینترنت به صورت همزمان

– راه اندازی کنترل پهنای باند اینترنت توسط میکروتیک به صورت Remote

– راه اندازی BGP routing protocol  به همراه Load Balance & failover

– پیاده سازی زیرساخت شبکه LAN

– مشاوره و پشتیبانی شبکه LAN ,WAN

– برقراری لینک p2p بین شعب و ساختمان مرکزی

راه اندازی انواع تانل ها Gre، IPsec

– عیب یابی ارتباط رادیوییp2p  برای انتقال تصاویر

– بهینه سازی شبکه LAN

– راه اندازی VLANing بر پایه Mikrotik

– راه اندازی شبکه LAN و وایرلس یکپارچه

– پیاده سازی سیستم کنترل پهنای باند اینترنت

– راه اندازی شبکه مبتنی بر دامین

-بهینه سازی زیرساخت شکبه Lan

-راه اندازی مجدد شبکه روتینگ و سوئیچینگ

-بهینه سازی شبکه تحت دامین

-مشاوره و پشتیبانی شبکه

-رفع عیب بهینه سازی سیستم نظارت تصویری

-راه اندازی لینک PTP

-بک آپ گیری از سیستم حسابداری  و اطلاعات کاربران به صورت اتوماتیک

-ایجاد لینک وایرلس Point To Point برروی دکل

-اجرای کامل زیرساخت شبکه (پسیو)  برق و روشنایی برای ساختمان جدید

-اجرای زیر ساخت شبکه (پسیو)

-ایجاد شبکه بین سیستم ها

-آرایش تجهیز اتاق سرور و رک

-راه اندازی Voip

-دیزاین و طراحی مجدد شبکه (پسیو)

-زیرساخت شبکه Lan (پسیو)

-کانفیگ روتینگ و سوئیچینگ

– بهینه سازی و تجهیز اتاق سرور

– راه اندازی سیستم یک پارچه Unified WiFi

– راه اندازی سیستم تلفنبانک تحت شبکه Voip

– ایجاد لینک ارتباطی Point to Point

– راه اندازی لینک ارتباطی  Point to Point

– سیستم نظارت تصویری

-خدمات زیر ساخت فیبر نوری
– نصب و راه اندازی پچ پنل فیبر
– فیوژن و فیبر نوری

 • بهینه سازی شبکه LAN
 • پشتیبانی شبکه کامپیوتری

-اجرای زیر ساخت پسیو شبکه

 • ایجاد printer & File sharing و راه اندازی شبکه  workgroup

-اجرای زیر ساخت پسیو شبکه

-انتقال کامل اتاق سرور

 • برقراری لینک وایرلس رادیویی بین 2 شعبه دفتر و شرکت
 • برقراری لینک وایرلس رادیویی داخلی مجموعه کارخانه

– اجرای زیر ساخت شبکه پسیو دانشکده مکانیک

 • ایجاد ارتباط تلفنی تحت شبکه (VOIP) بین دفتر تهران و قزوین
 • نصب و راه اندازی لینک وایرلس
 • انتقال تصویر
 • ارتباط سه شعبه

-راه اندازی لینک PTP

-بهینه سازی شبکه LAN

-راه اندازی  Load Balance & failover

-;کنترل پهنای باند کاربران

 • پوشش وایرلس
 • کنترل پهنای باند کاربران

کانفیگ روتر میکروتیک شامل راه اندازی تانل  IPsec ، تنظیمات فایروال ، مدیریت کاربر به اینترنت

 • ارتباط دفاتر و انتقال تصویر
 • بهینه سازی شبکه LAN
 • بهینه سازی esxi
 • بهینه سازی شبکه Domain

– پشتیبانی حضوری از خرداد96

 • تست و عیب یابی شبکه LAN

بهینه سازی شبکه LAN

بهینه سازی Esxi

بهینه سازی شبکه Domain

پشتیبانی حضوری ازخردادماه 96

بهینه سازی شبکه  LAN

 • راه اندازی لینک وایرلس رادیویی
 • آرایش و مرتب سازی رک های دیتا سنتر
 • راه اندازی سیستم دوربین مداربسته وایرلس و انتقال تصویر از طریق اینترنت

– بهینه سازی بستر کابلی شبکه ساختمان

– مجازی سازی توسط  ESX

– راه اندازی شبکه domain توسط Windows server 2012

_اعمال سطح دسترسی و تنظیمات Group policy

– مدیریت پهنای باند و کنترل ترافیک اینترنت کاربران با راه اندازی کریو کنترلر

– ایجاد File & printer sharing

 

نصب و راه اندازی شبکه مبتنی بر  Work group   و Printer Share

تنظیم و راه اندازی Voip

نصب و راه اندازی لینک وایرلس برای ارتباط شعب به صورت Point To Point

نصب وراه اندازی ارتباط لینک وایرلس برای  ارتباط با پاپ سایت جهت برقراری اینترنت رادیویی


عنوان

برقراری ارتباط شعب به صورت Point To Point

بهینه سازی شبکه وایرلس

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

دیدگاهتان را بنویسید