پچ‌کورد قطعه ای از کابل شبکه است که دو سر آن به کانکتور شبکه  متصل می‌شود. این وسیله برای ایجاد ارتباط بین تجهیزات و قطعات در شبکه  به کار برده شده و به آن پچ‌کیبل نیز گفته می‌شود. انواع متنوعی از پچ‌کورد ها مانند پچ‌کورد شبکه Cat6 ، پچ‌کورد شبکه Cat5e ، پچ‌کورد شبکه Cat6A , … وجود دارد.