فروش انواع پاور ماژول های رک

پاور ماژول وسیله است مانند چند راهی برق که تعدادی پریز برق روی آن تعبیه شده است و  وظیفه ی اصلی آن ، تغذیه ی اجزای داخلی رک مانند سوئیچ و  سرور می باشد . Power Module از تجهیزات پسیو شبکه است که قابل نصب در رک های شبکه می باشد .