کلید و پریز شبکه از بخشهای حساس و تعیین کننده در شبکه می باشد. انتخاب صحیح کلید و پریز شبکه و نصب استاندارد و درست آن یکی از مواردی است که می تواند تضمین کننده سرعت مناسب در شبکه شما باشد.

معمولاً پریز های شبکه از چند بخش مجزا تشکیل می شوند. چنانچه پریز توکار باشد شامل یک جعبه یا باکس است که قبل از گچ کاری در داخل دیوار کار گذاشته می شود. بخش اصلی پریز شبکه کی استون Kay Stone نام دارد که کابل شبکه به آن متصل می شود. پس از پرس شدن کابل شبکه به Key Stone یک صفحه پلاستیکی به آن متصل میشود و در نهایت این صفحه پلاستیکی به باکس پیچ می شود و در نهایت چیزی که روی دیوار دیده می شود همین صفحه پلاستیکی است که به آن فیس پلیت Face Plate گفته می شود.

در پریز های رو کار باکس به صورت یک جعبه ی خارجی با پیچ و رولپلاگ به دیوار متصل می شود. Key Stone به سیم پرس شده و در نهایت درون باکس قرار می گیرد .

Key Stone بخش اصلی پریز شبکه را تشکیل می دهد و انتخاب نوع صحیح آن اهمیت زیادی دارد. برای شبکه های با سرعت 1000 حتماً از پریز CAT6 و برای شبکه های با سرعت 100 از پریز شبکه CAT5 استفاده کنید. کی استون ها دارای دو نوع هستند. برای پرس کردن سیم در داخل نوع اول نیاز به هیچ ابزاری ندارید و خود کی استون دارای در پوشی است که سیم ها را پرس می کند . در نوع دوم براس پرس کردن سیم در داخل Key Stone نیاز به آچار پانچ مخصوص دارید.

فیلتر