آموزش سیسکو CCNA جلسه سیزدهم (type protocols direct)

دراین جلسه  قصد داریم تا درباره انواع پروتکلهای مسیریابی در تجهیزات cisco  را تشریح کنیم پس در ادامه با هزار سو همراه شوید. قبل ازاینکه به شرح انواع پروتکلها بپردازیم اول با مبحث routing   اشنا شویم. (بیشتر…)

آموزش سیسکو جلسه دهم (Cisco discovery protocol (CDP))

CDP  یا به اختصار cisco discovery protocol   یک پروتکل اخصاصی  شرکت cisco  می باشد که به یک admin network  یا یک مدیر شبکه کمک می کند تا بتواند اطلاعاتی درباره تجهیزاتی که مستقیما به router  یا switch  متصل شده است به دست بیاورد .

(بیشتر…)

آموزش سیسکو CCNA جلسه نهم (VTP or vlan trunk protocol)

Vtp  یک پروتکلی است که مخصوص تجهیزات یا  device  های شرکت cisco  می باشد که از آن برای تبادل database  یک vlan  برروی یک switch  یا چندین switch  بین vtp   domain  استفاده می شود .به عبارتی database  یک switch  را share  و از طریق  پورت trunk   switch  آن را ارسال می کند .

(بیشتر…)

آموزش سیسکو CCNA جلسه هشتم (DYNAMIC TRUNKING PROTOCOL)

به طور کلی protocol DTP که یک prority  شرکت cisco  می باشد برای اهمال و ایجاد interfase  های trunk  به صورت dynamicly  مورد استفاده قرار می گیرد. تمامی interfase های شرکت cisco  در Mode   auto  می باشد و این موضوع بیانگر این است که protocol    dtp  به صورت پیش فرض enable  است و تمامی  interfase  ها در Mode dynamic  قرار گرفتند .

(بیشتر…)

آموزش سیسکو CCNA جلسه ششم (Introduction to vlans)

درادامه جلسه  قبلی که  درباره انواع LED  ها  و MEMORY  ها اشاره کردیم . دراین مقاله می خواهیم درباره config  های اصلی برروی تجهیرات cisco  صحبت کنیم . پس درادامه با هزارسو همراه شوید.

(بیشتر…)