تگ - DYNAMIC TRUNKING PROTOCOL

آموزش سیسکو CCNA جلسه هشتم (DYNAMIC TRUNKING PROTOCOL)

به طور کلی protocol DTP که یک prority  شرکت cisco  می باشد برای اهمال و ایجاد interfase  های trunk  به صورت dynamicly  مورد استفاده قرار می گیرد. تمامی interfase های شرکت cisco  در Mode   auto  می باشد و این موضوع بیانگر این است که protocol    dtp  به صورت پیش فرض enable  است و تمامی  interfase  ها در Mode dynamic  قرار گرفتند .

(بیشتر…)