شرکت نگزنس (Nexans) در زمینه تولید کابل های مسی و فیبر نوری فعالیت می کند. کابل های که این شرکت تولید می کند در زیر ساخت های انرژی و فناوری اطلاعات، صنعت (کشتی سازی، نفت و هوانوردی) و ساخت و ساز مود استفاده قرار می گیرند. در زمینه تولید کابل شرکت نگزنس پس از شرکت ایتالیایی پریسمان در رتبه دوم جهان قرار دارد. این شرکت در 40 کشور حضور صنعتی دارد و بیش از 26000 کارمند در آن مشغول به کار هستند.

فیلتر