نگزنس-Nexans

کمپانی لگراند (Legrand) از سال 1904 تاسس شد و در واقع جانشین یک شرکتی شد که در سال 1865 ایجاد شده بود. کمپانی لگراند همواره توانایی خود را برای انطباق با تغییرات در بازار نشان داده است. در ابتدا به عنوان یک کارگاه در پرسلن (Porcelain) راه اندازی شد و به تدریج یه عنوان رهبر جهان در زیر ساخت های ساختمانی، الکتریکی و دیجیتالی تبدیل شد. 

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید:

شروع گفتگو با هزارسو