انواع کابل های فیبر نوری

فیبرنوری یکی از محیط های انتقال داده با سرعت بالا است . امروزه از کابل فیبرنوری در موارد متفاوتی نظیر: شبکه های تلفن شهری و بین شهری ، شبکه های کامپیوتری و اینترنت استفاده بعمل می آید. فیبرهای نوری رشته های بلند و نازکی از شیشه شفاف و خالص ساخته میشوند و با ضخامتی به نازکی یک تار موی انسان، آنها در بسته هایی بنام کابل‌های نوری کنار هم قرار داده می‌شوند و برای انتقال سیگنال‌های نوری در فواصل دور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مزایای کابل فیبرنوری در مقایسه با سیم ها مسی :

ارزانتر : هزینه چندین کیلومتر کابل نوری نسبت به سیم های مسی کمتر است . نازک تر : قطر فیبرهای نوری بمراتب کمتر از سیم های مسی است . ظرفیت بالا : پهنای باند فیبر نوری بمنظور ارسال اطلاعات بمراتب بیشتر از سیم مسی است . تضعیف ناچیز : تضعیف سیگنال در فیبر نوری بمراتب کمتر از سیم مسی است . سیگنال های نوری : برخلاف سیگنال های الکتریکی در یک سیم مسی ، سیگنا ل ها ی نوری در یک فیبر تاثیری بر فیبر دیگر نخواهند داشت مصرف برق پایین : با توجه به سیگنال ها در فیبر نوری کمتر ضعیف می گردند ، بنابراین می توان از فرستنده هائی با میزان برق مصرفی پایین نسبت به فرستنده های الکتریکی که از ولتاژ بالائی استفاده می نمایند ، استفاده کرد.

سیگنال های دیجیتال : فیبر نور ی مناسب بمنظور انتقال اطلاعات دیجیتالی است . غیر اشتعال زا : با توجه به عدم وجود الکتریسیته ، امکان بروز آتش سوزی وجود نخواهد داشت . سبک وزن : وزن یک کابل فیبر نوری بمراتب کمتر از کابل مسی (قابل مقایسه) است. انعطاف پذیر : با توجه به انعظاف پذیری فیبر نوری و قابلیت ارسال و دریافت نور از آنان، در موارد متفاوت نظیر دوربین های دیجیتال با موارد کاربردی خاص مانند : عکس برداری پزشکی ، لوله کشی و …استفاده می گردد.

فیلتر