پچ کورد سینگل مود فیبر نوری چیست ؟

پچ کورد فیبر نوری بر اساس فاکتورهای مختلف کابل فیبر نوری تقسیم بندی می‌شود.

بر حسب مواد مصرفی برای کابل به انواع PVC, Riser Plenum, OFNR, OFNP, LSZH و … تقسیم می‌شود.

بر اساس تعداد کر استفاده شده به دو نوع سیمپلکس و داپلکس تقسیم بندی می‌شود.

به این صورت که سیمپلکس یک کر فیبر و داپلکس دو کر فیبرنوری دارند. نوع کر مصرفی پچ کورد نیز آنها را به دو نوع مالتی مود و سینگل مود تقسیم می‌کند. معمولا پچ کورد سینگل مود دارای رنگ زرد است و سایز کر فیبر µm 9/125 است.

فیلتر