پچ پنل Cat5e (همان طور که از نامش پیداست) یک پنل است که از آن برای پچ کردن (متصل کردن) استفاده می شود.

 معمولا در هنگام کابل کشی Cat5e بخش های مختلف ساختمان، همیشه تعدادی سوکت Cat5e وجود دارد که در حال حاضر مورد استفاده نیستند و کاربری با استفاده از آن به شبکه متصل نیست.

اما همیشه این امکان وجود دارد که در آینده ای نه چندان دور کاربر یا کاربرانی از طریق این سوکت ها وارد مدار شبکه شوند.

متخصصین کابل کشی برای رفع این مشکل از پچ پنل استفاده می کنند. پچ پنل قطعه ای مستطیلی شکل است که روی آن تعداد مشخصی (مثلا 24 یا 48) پورت شبکه وجود دارد و داخل رک قرار می گیرد.

متناسب با نیاز سیستم شبکه و تعداد فعلی و آینده کلاینت ها در سیستم، تعداد پچ پنل ها در رک ها متغیر خواهد بود.

متخصصین کابل کشی تمام کابل هایی که به سوکت ها متصل هستند را در یک نقطه در مرکز قرار گیری رک می باشد جمع آوری می کنند، آنها را وارد پچ پنل کرده، شماره گذاری می کنند تا در صورت لزوم هر سوکتی را که میخواهند با یک کابل کوچک شبکه به سوئیچ متصل کنند.

فیلتر