فروش انواع پاور ماژول های رک

یکی از متعلقات مهم رک شبکه پاور ماژول رک شبکه می باشد . پاورماژول وظیفه تغذیه تجهیزات وصل شده درون رک ایستاده یا رک دیواری را انجام می دهد .

این تجهیزات به گونه ای ساخته شده اند که درون رک پیچ شده و با توجه به تعداد تجهیزات اکتیو نصب شده درون رک ، می توانند تغذیه مناسبی این تجهیزات را انجام بدهند .

از پاورماژول رک شبکه می توان در انواع رک شامل رک دیواری ، رک شبکه ، رک ایستاده ، رک مخابراتی ، رک اوت دور و …استفاده کرد.

برق اصلی کشیده شده از تابلو برق ،  به ورودی پاور ماژول وصل شده و تمامی مصرف کننده های وصل شده درون رک شبکه شامل ، سوئیچ شبکه ، مودم ، سرور ، تجهیزات DVR یا NVR و … توسط پاورماژول تغذیه می شوند .

پاور ماژول وسیله است مانند چند راهی برق که تعدادی پریز برق روی آن تعبیه شده است و  وظیفه ی اصلی آن ، تغذیه ی اجزای داخلی رک مانند سوئیچ و  سرور می باشد.

Power Module از تجهیزات پسیو شبکه است که قابل نصب در رک های شبکه می باشد .

انواع پاور ماژول  :

  • پاورماژول ۳ پورت
  • پاورماژول ۶ پورت
  • پاورماژول ۸ پورت
  • پاورماژول ۹ پورت

هر پورت تعبیه شده بر روی پاورماژول رکمونت تعبیه شده درون رک شبکه ، امکان تغذیه یک دستگاه اکتیو را بصورت استاندارد دارد .

در صورتی که تعداد مصرف کننده های درون رک ایستاده زیاد باشد باید از پاور ماژول با پورت های بیشتر یا چند پاورماژول استفاده کرد .

معمولا بر روی محفظه ی پاورماژول برای قطع یا وصل کردن جریان برق ، کلیدی تعبیه شده است تا در مواقع ضروری بتوان از آن استفاده نمود .

پاور ماژول ها دارای انواع مختلفی هستند ، برخی برای حفاظت از جان افرادی که از تجهیزات رک شبکه استفاده می کنند ، دارای فیوز های محافظ هستند ، برخی دیگر دارای جنس بدنه متفاوتی هستند .

معمولا پاورماژول ها فضایی حدود یک یونیت را در رک ایستاده اشغال می کنند .

فیلتر