فروش آنلاین اکسس پوینت های فضای داخلی

فروش انواع اکسس پوینت های متناسب با فضای سر پوشیده و داخلی با بردهای متفاوت در باندهای متفاوت فرکانسی و استادارد های جدید.

اکسس پوینت های داخلی  با عملکرد در  فرکانس های مختلف یک راه حل سریع و همه کاره برای دسترسی به شبکه بی سیم بر روی شبکه سیمی و یا توسعه شبکه بی سیم می باشد.

فیلتر