سوئیچ غیرمدیریتی شبکه

سوییچ غیر مدیریتی شبکه یک دستگاه سخت افزاری شبکه است که اجازه می دهد ارتباط بین دستگاه های مختلف در یک شبکه محلی مانند شبکه خانگی یا شرکتی را تامین کنید.

سوئیچ غیرمدیرتی اجازه هیچ گونه تغییر در شبکه را نمی‌دهند.

سوئیچ های غیرمدیریتی دقیقاً همان طور عمل می‌کنند که توسط شرکت سازنده برنامه‌ریزی شده‌اند.

هدف از استفاده از این سوئیچ های شبکه کاهش پهنای باند مصرفی شبکه ها می باشد.

زیرا این دستگاهها پیام را از یک دستگاه متصل به شبکه دریافت نموده و با شناسایی دستگاه گیرنده پیام، آنرا فقط برای دستگاه مقصد ارسال می کنند.

به این ترتیب علاوه بر کاهش پهنای باند مصرفی، محرمانگی پیام نیز حفظ شده است.

زیرا در این حالت بقیه دستگاه ها و نقاط اتصالی شبکه از وجود و ارسال چنین پیامی آگاهی نمی یابند.

اگر شما در شبکه محلی خودتان هیچ نرم افزار پیشرفته ای ندارید و یا هیچ احتیاجی به کنترل داده های عبوری ندارید Unmanaged switch یا سوئیچ غیر مدیریتی با قیمت پایین تر و راحت بودن کار، گزینه خوبی است .

سوییچ غیر مدیریتی هیچ گزینه ی اضافی برای مدیریت عملکرد آنها نداشته و کار کردن با آنها بسیار آسان است .

شما هر دستگاهی را با یک کابل شبکه به سوئیچ متصل کرده و به طور خودکار شناسایی و وارد شبکه می‌شود.

  پس بنابراین اگر کاربری معمولی هستید که فقط نیاز دارد چند دستگاه در خانه به هم از طریق کابل شبکه متصل شوند؛ یک سوئیچ غیرمدیریتی ساده و کم درگاه خریداری و سریعا شبکه خودتان را راه‌اندازی کنید.

فیلتر