فروش پچ پنل cat6

پچ پنل cat6 یک پنل است که از آن برای متصل کردن کابلهای شبکه به تجهیزات شبکه و برای مرتب کردن و توزیع کابل های شبکه استفاده می شود.پچ پنل cat6 بین نقاط انتهایی کابل های شبکه cat6 و تجهیزات شبکه از قبیل هاب، روتر، سوئیچ و … با پورت گیگ قرار می گیرد و به جای این که کابل های شبکه مستقیما به این تجهیزات متصل بشوند، این اتصال از طریق پچ پنل cat6 صورت می گیرد.

با ضمن تبریک سال نو

تمام سفارشات ثبت شده از تاریخ 28 اسفندماه تا 16 فروردین 98، از تاریخ 17 فروردین پردازش و ارسال خواهد شد.