فروش پچ پنل cat6

پچ پنل cat6 یک پنل است که از آن برای متصل کردن کابلهای شبکه به تجهیزات شبکه و برای مرتب کردن و توزیع کابل های شبکه استفاده می شود.

پچ پنل cat6 بین نقاط انتهایی کابل های شبکه cat6 و تجهیزات شبکه از قبیل هاب، روتر، سوئیچ و … با پورت گیگ قرار می گیرد و به جای این که کابل های شبکه مستقیما به این تجهیزات متصل بشوند، این اتصال از طریق پچ پنل cat6 صورت می گیرد.

فیلتر