کی وی ام کنسول چیست ؟

با توجه به ابعاد و حجم اطلاعات زیادی که در اتاقک های سرور وجود دارد، تعداد سرورها معمولاً بیشتر از یکی می‌باشد و اگر قرار باشد که هر سرور دارای یک کیبورد، ماوس و مانیتور باشد با کمبود فضا و افزایش هزینه در اتاقک‌های سرور روبرو می‌شویم. به همین علت با استفاده از یک کنسول مانیتور می‌توان چندین سرور را تحت مدیریت و کنترل درآورد.

دو مزیت اصلی با استفاده از کنسول مانیتور وجود دارد:

1 – مدیریت چند سرور توسط کنسول مانیتور.

2 – صرفه‌جویی در هزینه و فضای اختصاص‌یافته در رک‌ها.

کنسول مانیتور دارای 2 مدل ” تک‌ریل و دوریل” می‌باشد.

فیلتر