پیگتیل های آنتن

پیگتیل به منظور انتقال فرکانس مابین دستگاه های وایرلس که دارای کانکتورهای هستند به کار می رود که اغلب به عنوان واسط مابین رادیو وایرلس هایی  یا دیوایس های وایرلس USB یا هر دستگاه دیگری که از کانکتور  استفاده می کنند.

فیلتر