فروش آنلاین کارت صدا

 کارت صدا در واقع رابطیست بین منبع دریافت/پخش صدا (مثل میکروفون/اسپیکر) و رایانه شما که صدا را با کیفیت مناسب، تاخیر کم و نویز پایین پردازش میکند. بقیه ی پارامترها بستگی به دیگر عناصر مرتبط مثل : کیفیت و قدرت میکروفون ، اسپیکر ، رایانه و غیره خواهد داشت …

فیلتر