کارت شبکه وایرلس

انواع کارت شبکه های بیسیم و گیرنده های وایرلس

کارت شبکه وایرلس دستگاهی است برای دریافت اینترنت و یا شبکه کردن کامپیوتر هامورد استفاده قرار میگیرد فقط نوع ارتباط بدون سیم است که مانند کارت شبکه سیم دار میتوان اطلاعات را به اشتراک گذاشت.