پچ پنل تلفن چیست ؟

پچ پنل تلفنی قطعه ای مستطیل شکل است که روی آن به تعداد مشخصی پورت Rj11 وجود دارد مثلاً ۲۴ پورت ، ۴۸ پورت و …. را دارد در هنگام کابل کشی تمام کابل هایی که به سوکت ها متصل هستند را در یک نقطه که مرکز قرار گیری رک می باشد جمع آوری میکنند و آنها را وارد پچ پنل کرده و شماره گذاری می کنند تا در صورت لزوم هر سوکتی را که میخواهند با یک کابل کوچک تلفن متصل کنند.

فیلتر