تستر شبکه چیست ؟

تستر شبکه | به طور کلی سرعت و کیفیت جابجایی اطلاعات بر روی بستر یک شبکه را میتوان اندازه گیری نمود.

با توجه به این که کار در شبکه ، بسیار پیچیده و گسترده است نیاز به دستگاهی داریم که با تست عملکرد کابل های شبکه ، عیب های موجود را بررسی و شناسایی کند .بعد از کابل کشی یک شبکه کامپیوتری برای اطمینان از نحوه کابل کشی درست و بدون عیب و نقص و برای اطمینان از صحیح کار نمودن شبکه و قطع نبودن کابل ها باید شبکه را با وسیله ای تست نمود.

اطلاعاتی که می توان از یک تستر به دست آورد با توجه به نوع آن دستگاه متغیر است ولی از کامل ترین اطلاعات می توان به احتمال قطعی در طول مسیر، میزان متراژ و افت  و … اشاره کرد.

تست های زیادی در بازار وجود دارد که هرکدام با توجه به کارخانه سازنده آن اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می دهند. در کل جهان یکی از بهترین نوع تست را تست فلوک می دانند.

اطلاعاتی که این تسترها در اختیار ما قرار میدهد با توجه به نوع آن متغیر است. از ویژگی های یک تستر خوب میتوان به پیدا کردن قطعی در طول مسیر و تعیین متراژ اشاره کرد. برتری تست فلوک نسبت به سایر نمونه ها به این علت است که میزان خروجی اطلاعات از این دستگاه به مراتب از سایر تسترها بیشتر میباشد در این نوع تست علاوه بر امکان سنجی ای که روی کابل ها انجام می شود تجهیزات و اتصالات طول مسیر و استانداردهای لازم نیز مود بررسی قرار میگیرد و در درون دستگاه ذخیره میگردد و در نهایت میتوان گزارشی کامل در اختیار داشت.

اطلاعاتی که تستر ها در اختیار ما قرار می دهند :

تست دقیق و کامل لایه فیزیکی شبکه شامل کابل ، کیستون پریز ، پچ پنل ، پچ کابل

تایید اصلی یا غیراصلی بودن تجهیزات پسیو شبکه شامل کابل ، کیستون ، پچ پنل ، پچ کابل

 استخراج متراژ دقیق کابل کشی‌ها گزارش اشکالات اتصالات پچ‌پنل و کیستون

  گزارش قطع بودن یا ضعیف بودن نحوه اتصال رشته‌های کابل به کیستون

 گزارش وجود نویز و محل دقیق آن در مسیر کابلکشی

 گزارش وجود کشش یا خمش بیش از حد و محل دقیق آن در مسیر کابلکشی

 گزارش میزان خلوص مس بکار رفته در کابل شبکه تست مقاومت و میزان رسانایی کابل

فیلتر