کلیور فیبر نوری چیست؟

برش تار فیبر نوری، یک شکست کنترل شده است تا در سطح انتهایی کابل، سطحی کاملا صاف و عمود بر محور طولی فیبر ایجاد کند. کلیور فیبر نوری وسیله ای است که فیبر را تحت فشار کم و در سطح مناسب قرار می دهد، سپس تا زمانی که فیبر شکسته شود فشار بیشتری اعمال می کند….

معمولا، بعد از اینکه فیبر علامت گذاری شد، تکنسین از کلیور برای خم کردن و کشیدن انتهای فیبر استفاده می کند که فیبر را تحت فشار قرار دهد. فیبر تحت این فشار و از محل علامت گذاری شده می شکند و نتیجه نهایی یک زاویه 90 درجه در اختیار شما قرار می دهد.

بنابراین کلیور، فیبر را برش نمی دهد بلکه فیبر را با طول مشخصی خواهد شکست. هرچه زاویه برش به 90 درجه نزدیکتر باشد عمل برش بهتر انجام می شود و به دنبال آن عمل اتصال و فیوژن فیبر نوری نیز به بهترین شکل انجام می گیرد.

کلیور های فیبر نوری در دو نوع اتوماتیک و غیر اتوماتیک موجود هستند. نوع اتوماتیک آن نیازی به مهارت تکنسین نخواهد داشت اما نوع غیر اتوماتیک تا حد زیادی به مهارت تکنسین وابسته است.

فیلتر