انواع پریزهای شبکه ، پریز برق ، فیسپلیت ها و کیستون باکس ها

پریز شبکه

پریزهای شبکه دو نوع است: پریزشبکه روکار و پریزشبکه توکار.

پریزهای شبکه شکل‌های مختلفی دارند و در اندازه و ابعاد مختلف و در مکانهای خاص خود مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پریز شبکه و کامپیوتر با کابل‌های شبکه و LAN به هم متصل می‌شوند .

فیس پلیت

فیس پلیت به صفحه ی پریز توکار شبکه گفته می شود و یکی از تجهیزات پسیو شبکه می باشد که تمامی کیستون ها (اعم از تلقن و شبکه) بر روی آن نصب می شوند .

فیس پلیت ها به دو دسته تک پورت و دو پورت تقسیم می شوند.

فیس پلیت شیوه های نصب متفاوتی دارد و با توجه به کابرد آن دارای عمق های متفاوت است و داخل دیوار و یا بر روی سطح دیوار نصب می شود .

پریز برق

پریز برق وسیله ای است که اجازه می‌دهد دستگاه‌ هایی که با برق کار می‌کنند به منبع تغذیه جریان متناوب اصلی در یک ساختمان متصل شوند.

پریز های برق در آمپر و نرخ ولتاژ، شکل ظاهری، اندازه و نوع اتصال متفاوت هستند و انواع استفاده‌ شده در هر کشور توسط استاندارد های ملی آن مشخص می‌ شوند.

پریزها وسیله ای هستند که برای اتصال سیم ها در سیم کشی های ثابت و قابل انعطاف مانند دوشاخه لوازم برقی استفاده می شوند، و دارای انواع مختلفی مانند تک فاز و یا سه فاز هستند و بر اساس نوع حفاظت دسته بندی می شوند.

برخی از آن ها دارای اتصال به زمین بوده و برخی دیگر بدون اتصال به زمین هستند

فیلتر