سوکت و کاور شبکه و تلفن

سوکت و کاور RJ45

مشتریان گرامی، سفارشات 95/12/26 تا 96/01/13 از روز دوشنبه 14 فروردین ماه به بعد ارسال خواهد شد.