تجهیزات فیبر نوری

انواع تجهیزات فیبر نوری

پچ پنل فیبر نوری
پچ کورد فیبر نوری
کابل فیبر نوری
آداپتور فیبر نوری
ماژول فیبر نوری
مدیاکانورتور فیبر نوری
پیگتیل فیبر نوری
کاکتور فیبر نوری

پر فروش ترین تجهیزات فیبر

با ضمن تبریک سال نو

تمام سفارشات ثبت شده از تاریخ 28 اسفندماه تا 16 فروردین 98، از تاریخ 17 فروردین پردازش و ارسال خواهد شد.