تگ - Bandwidth

Bandwidth یا پهنای باند چیست ؟

مقدمه ای بر پهنای باند:

واژه Bandwidth در معانی فنی مختلفی میتواند داشته باشد اما از آنجا که در دنیای اینترنت بسیار بکار میرود به طور معمول به حجمی از اطلاعات که در یک واحد زمانی در رسانه میتواند انتقال داده شود تعبیر میشود.
اتصال اینترنتی با پهنای باند بزرگتر به مراتب سریعتر از اتصال به اینترنتی با پهنای باند کم میتواند یک حجم مشخص از داده(مثلا یک فایل ویدئو) را از خود عبور دهد.مقدار پهنای باند را معمولا با واحد بیت بر ثانیه بیان میکنند ، نظیر 60Mb/s که بیانگر نرخ انتقال داده ای برابر 60 میلیون بیت بر ثانیه است.

(بیشتر…)

ادامه مطلب...